แนวปฏิบัติการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ 

 

 

pdfดาวน์โหลดแนวปฏิบัติในการสอบ [.pdf]

pdfภาพตัวอย่างการตั้งกล้อง [.pdf]

 

 

Loading...
Loading...